ЗАПОЧНИ ДА ИНВЕСТИРАШ

Со пријавување вие започнувате да инвестирате во сопственото здравје.

Денес вежбањето не луксуз, туку потреба!

ПРОЦЕС НА ЗАПОЧНУВАЊЕ

01

БЕСПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

Низ разговор и проценка во 30 минути со тренерот јасно ги поставувате целите и креирате персонален план за вежбање или како да започнете со вежбање.

02

Интро Курс

6 неделна индивуализирана програма за прилагодување кон тренинг. Едукација за првилно движење и прилагодување и/или подготовска на телото за физичка активност

03

Здрав животен стил

Полни со енергија освојте го Светот со нови успеси

САМО СО НАС ЌЕ ИЗГРАДИТЕ ПРАВИЛЕН ПРИСТАП КОН ВЕЖБАЊЕТО И ЗДРАВИОТ ЖИВОТЕН СТИЛ!

“Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.”

— Henry David Thoreau, poet and philosopher

Пријави се за Бесплатни Консултации